Tuyển dụng

Tuyển 5 nhân viên kinh doanh

Tuyển 5 nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng Tìm kiếm Khách hàng mới và phát triển khách hàng tiềm năng Xây dựng&nb...