Máy hút khói

Máy hút khói JK-452

Máy hút khói JK-452

Liên hệ

- Motor có công suất mạnh, cánh quạt thiết kế mới tạo lực hút lớn. - Khung sườn bằng thép không rỉ. - Bộ phận chứa dầu được thiết kế đặc biệt nhằm tránh rơi rớt và rò rỉ dầu ra ngoài. ...

Máy hút khói JK-451

Máy hút khói JK-451

Liên hệ

- Motor có công suất mạnh, cánh quạt thiết kế mới tạo lực hút lớn. - Khung sườn bằng thép không rỉ. - Bộ phận chứa dầu được thiết kế đặc biệt nhằm tránh rơi rớt và rò rỉ dầu ra ngoài....

Máy hút khói JK-450

Máy hút khói JK-450

Liên hệ

- Motor có công suất mạnh, cánh quạt thiết kế mới tạo lực hút lớn. - Khung sườn bằng thép không rỉ. - Bộ phận chứa dầu được thiết kế đặc biệt nhằm tránh rơi rớt và rò rỉ dầu ra...

Máy hút khói GL-451

Máy hút khói GL-451

Liên hệ

- Motor có công suất mạnh, cánh quạt thiết kế mới tạo lực hút lớn. - Khung sườn bằng thép không rỉ. - Bộ phận chứa dầu được thiết kế đặc biệt nhằm tránh rơi rớt và rò rỉ dầu ra...

Máy hút khói GL-450

Máy hút khói GL-450

Liên hệ

- Motor có công suất mạnh, cánh quạt thiết kế mới tạo lực hút lớn. - Khung sườn bằng thép không rỉ. - Bộ phận chứa dầu được thiết kế đặc biệt nhằm tránh rơi rớt và rò rỉ dầu ra...