Điều kiện bảo hành

Ấm đun siêu tốc
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như hướng dẫn. Tất cả các loại cao su và nhựa, đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành, chỉ bảo hành đối với: bộ phận đốt nóng, bo mạch, công tắc và dây dẫn điện.
 
Bếp điện quang
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Bếp điện từ
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ  được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Bình đun

Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ  được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Nồi áp suất
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ  được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Bình thủy

Thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng trong HDSD. Tất cả các loại cao su, nhựa, thân, nắp đều là bộ phận tiêu hao và dễ móp, bể không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với: bo mạch, dây dẫn điện, bộ phận đốt nóng, công tắc, cảm biến và bơm điện.
 
Bếp đôi
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ  được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Lẩu điện:
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ  được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bo mạch, dây dẫn điện, công tắc.
 
Lò nướng thùng
Kể từ ngày mua hàng thời gian bảo hành là 2 năm và sử dụng theo đúng HDSD. Tất cả các loại cao su, nhựa, thủy tinh đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành, chỉ được bảo hành đối với: Bộ phận sinh nhiệt, bộ phận chỉnh nhiệt, bộ phận hẹn giờ, dây dẫn điện, quạt đối lưu, motor xiên quay.
 
Lò nướng thủy tinh
Kể từ ngày mua hàng thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa và vỉ nướng, lòng lò đều là bộ phận tiêu hao dễ bể không được bảo hành, chỉ được bảo hành đối với: mô tơ, dây dẫn điện, công tắc, bộ hẹn giờ, bóng halogen, bộ ổn định nhiệt và tiết kiệm điện.
 
Máy ép trái cây
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm khi sử dụng theo đúng HDSD. Tất cả các loại cao su và nhựa, đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với: motor, công tắc, dây dẫn điện.
 
Máy massage:
Kể từ ngày mua hàng, thời hạn bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa đều là bộ phận tiêu hao không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với motor, dây dẫn điện,
công tắc, bo mạch.
 
Máy xay sinh tố
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong HDSD, Tất cả các loại cao su, nhựa, lưỡi dao và ly xay đều là bộ phận tiêu hao không được bảo hành. Chỉ được bảo hành đối với: motor, dây dẫn điện, công tắc.
 
Máy xay thịt công nghiệp

Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, lưỡi dao, nhông trục nghiền, ống xay, lưới xay đều là bộ phận tiêu hao không được bảo hành. Chỉ được bảo hành đối với motor, dây dẫn điện và công tắc.
 
Máy xay thịt gia đình:
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử  dụng trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, đầu máy, thố xay,  đều là bộ phận tiêu hao và dễ bể, không được bảo hành. Chỉ được bảo hành đối với motor, dây dẫn điện, nhông truyền lực và công tắc.
 
Nồi cơm điện
Kể từ ngày mua hàng, thời gian bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như hướng dẫn. Tất cả các loại cao su và nhựa, đều là bộ phận tiêu hao, dễ bể không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với: bộ phận đốt nóng, bo mạch, công tắc và dây dẫn điện.
 
Nồi chiên
Kể từ ngày mua hàng, thời hạn bảo hành là 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong HDSD. Tất cả các loại cao su, nhựa đều là bộ phận tiêu hao không được bảo hành. Chỉ được bảo hành đối với bộ phận: sinh nhiệt, hẹn giờ, điều chỉnh nhiệt và dây dẫn điện.
 
Vỉ nướng
Kể từ ngày mua hàng thời gian bảo hành 2 năm tháng theo đúng cách sử dụng trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, tiêu hao không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với dây dẫn  điện, bộ phận sinh nhiệt, công tắc.
 
Siêu thuốc
Kể từ ngày mua hàng thời gian bảo hành 2 năm theo đúng cách sử dụng như trong hướng dẫn. Tất cả các loại cao su, nhựa, tiêu hao không được bảo hành. Chỉ bảo hành đối với dây dẫn điện, bộ phận sinh nhiệt, công tắc và bo mạch.
 
Linh kiện bảo hành như sau
Linh kiện sử dụng điện thì bảo hành 3 tháng, sản phẩm còn lại không bảo hành.

zalo